27. јануара 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

(Програм Фонда за развој пољопривреде , субвенција 2.2.4, Конкурс од 30.08.2010. године)

Комисије за праћење спровођења Програма Фонда за развој пољопривреде града Ниша у области сточарства  на основу увида у документацију достављену приликом пријаве на конкурс, као и на основу непосредног увида при обиласку пољопривредника који су конкурисали за доделу средстава одлучила је да се средства доделе пољопривредном домаћинству Ранђеловић Томислава из села Сечанице.

Међу свим пријављеним кандидатима, Томислав Ранђеловић је испунио у највећој мери захтеване услове. У погледу квалитета и структуре смештајног простора, као и у погледу искуства, расположиве механизације и земљишних капацитета, у погледу радне снаге и старосне структуре Томислав испуњава све неопходне услове да на квалитетан начин прихвати додељена грла.

Томислав је и члан удружења овчара и козара «Нишки пастир», учесник је већег броја едукација и показао је до сада пуну спремност за сарадњу са стручним службама и за примену савремених принципа производње. Посебан квалитет овог имања су млади чланови домаћинства који су потпуно посвећени пољоприврдној производњи, баве се њом као јединим занимањем и опредељени за њено развијање и повећање.

На фортографијама које се налазе у прилогу могу се видети и детаљи са фарме „Миљковић“ са које ће бити набављене овце, као и детаљи са имања Томислава Ранђеловића које је изабрано на конкурсу.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ