НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

У организацији Секретаријата за пољопривреду Града Ниша 15.08.2018. год. у великој сали Дома културе у Доњем Међурову одржана је Зимска школа пољопривредних произвођача намењена произвођачима поврћа.

Уводну реч испред организатора за пољопривреду дао је спец. инж. пољ. Ненад Стојиљковић, поздравио све присутне како учеснике тако и предаваче  и отворио Зимску школу.

Тамара Милосављевић и Ненад Војиновић менаџери осигуравајућих кућа Генерали и Дунав осугурање, представили су програме осигуравајућих кућа и упознали присутне са широким спектром услуга осигурања усева, плодова, домаћих, дивљих и егзотичних животиња, као и пластеника и стакленика. На пример град, поплава, олуја, пролећни мраз код усева и плодова или болест и несрећни случај који за последицу имају угинуће, принудно клање или принудно убијање код животиња, што представља огроман често ненадокнадив губитак.

Висина премије осигурања усева и плодова зависи од биљне врсте, одабраних ризика за покриће, уговорене висине покрића, локације на којој се усеви и плодови осигуравају, планираног приноса и уговорене произвођачке цене усева или плодова.

У другом делу предавања  дипл. инг. пољ.  Горан Радовановић, представник Агромаркета доо, говорио не на тему Технологија производње повртарских култура у почетној фази пораста, као и о хемијској заштити биља. Представљена је и посебна агротехника која треба да се примењује у производњи расада, као и предности производње из расада – раније убирање плодова, заштићеност младих биљака од температурних шокова и контролисана производња младих биљака и услова гајења. Такође је дат акценат на припрему зенљишта за садњу повртарских култура – корекција ph вредности зенљишта употребом коректора ph у зависности од сађене културе, основно ђубрење земљишта стајским и комплексним ђубривима са секундарним и микроелементима, као и заштити од инсеката земљишним инсектицидима без каренце, дугог деловања.

На предавањима је присуствовало око 40 пољопривредних произвођача – повртара са територије града Ниша, што је имало за циљ да се овим предавањима представе новине из области повртарске производње, заштите биља као и програм осигурања у пољопривреди  где је Секретаријат за пољопривреду  у прошлој години субвенционисао програм осигурања у пољопривреди са 70% од вредности полисе.

спец. инж. пољ. Ненад Стојиљковић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ