25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Април је месец у којем је знање и искуство из пчеларства најпотребније. У априлу има много посла на пчелињаку. Најважнији априлски радови на пчелињаку су следећи:

– спајање слабих пчелињих друштава са јачим друштвима;- изједначавање пчелињих друштава;
– проширење гнезда почетком априла и у воћној паши;
– спречавање нагона за ројење пчела;
– замена старог caћa и извлачење сатних основа;
– подстицање развоја пчелињих друштава надражајним прихрањивањем;
– биолошка борба против варое и додавање оквира грађевњака;
– сакупљање цветног праха;
– стварање јаких и супер јаких пчелињих друштава за главну пашу;
– припрема за узгој матица ради замене старих матица и умножавање друштава;
– постављање контролне ваге на пчелињаку;
– борба против грабежи.

Спајање слабих пчелињих друштава са јачим друштвима

На око три недеље пред главну багремову пашу је право време да се утврди која су пчелиња друштва јака, а која су слаба, да би се приступило спајању слабијих друштава са јачим. Сматра се да је слабо свако пчелиње друштво које у том периоду није запосело пчелама више од једног наставка, односно више од 10 оквира.

Изједначавање пчелињих друштава

Многи пчелари практикују да у овом месецу изједначавају пчелиња друштва одузимањем од изразито јаких друштава 1-2 оквира са леглом и додавањем тих оквира нешто слабијим друштвима. Такође, друштвима која имају доста меда и полена може се одузети део меда и додати нешто слабијим друштвима, односно оним друштвима која ћe на тај начин постати јака друштва за главну пашу. Саветује да се од јаких друштава не одузимају оквири са леглом ради појачавања нешто слабијих друштава, већ да се то чини одузимањем 1-2 оквира са леглом од слабих друштава, нуклеуса и сл., која се иначе неће развити до главне паше.

Проширење гнезда у првој половини априла

У првој половини априла (цветање трешње) добра пчелиња друштва која у два наставка имају легло на 4-6 оквира, и 9-10 оквира са пчелама у горњем наставку. Тада је право време да се изврши замена места наставака, да се поново очисти подњача, да се уклоне

евентуално оквири са лошим саћем, нарочито из централног дела горњег (и доњег) наставка, а да се на њихова места ставе оквири са квалитетним радиличним саћем, у којима је већ било легло. Заменом места наставака код јачих заједница постиже се следеће:

  • пчеле ћe преносити мед из доњег наставка у горњи, матица, која ћe прећи у горњи (топлији) наставак, имаће „утисак“ да је унос нектара обилан, и интензивније ћe полагати јаја;
  • преношењем меда из доњег наставка у горњи, пчеле се добро хране медом, млечне жлезде им при томе обилније нарастају, а тиме и њихова способност да интензивније хране ларве, односно младо легло;
  • заменом места плодишних наставака повећава се матици простор за полагање јаја, спречава се тескоба у кошници и отклањају се услови за појаву нагона за ројење пчела.

Треба истаћи да пчеле у пролеће нерадо саме користе поклопљени мед, и њихов развој је у директној зависности од уноса хране из природе, или из хранилице. Међутим, заменом места плодишних наставака, пчеле се присилно доводе у стање да саме активирају поклопљени мед и да га преносе у горњи наставак, у плодиште, где је и матица. Ово важи само ако је пролећно време релативно топло. Уколико је хладније време, тада се не врши дислокација наставака, већ се горњи наставак (плодиште) заокрене за 180°. Било једна било друга операција, понавља се сваких 7 до 10 дана, све до на недељу дана пред главну пашу.

Код пчелињих друштава која су презимела у једном наставку, у овом периоду води се рачуна о проширењу гнезда додавањем оквира са квалитетним радиличним саћем одмах до легла. Код оваквих пчелињих друштава може се у сред гнезда додавати оквир с медом, који се у доњем делу отклопи за величину 1-2 шаке. Пчеле ћe доњи део оквира испразнити, а матица ћe га залећи. Уколико се не располаже са оквирима са медом, могу се додавати у гнездо оквири са извученим саћем, које је већ било залежено, уз претходно прскање истих (прскалицом) разређеним топлим шећерним сирупом. Код пчелињих друштава чије је гнездо било сужено (преградном даском, рам-хранилицом), сада се постепено проширује то гнездо уметањем покрај гнезда оквира са квалитетним радиличним саћем. Мале пчелиње заједнице које су биле изнад јаких друштава могусе поставити на посебну подњачу, могу заменити место са јаком заједницом под истим кровом, и сл. и њима се постепено проширује гнездо додавањем оквира са квалитетним радиличним саћем.

Неки пчелари практикују да, кад се појави воћна паша, спусте у доњи наставак (код ЛР кошнице зазимљене у 2 наставка) 1-2 оквира са медом, а уместо њих додају 1-2 добра, квалитетна оквира са изграђеним саћем (попрскана раствором меда), и то до легла. Пчеле ћe такве оквире одмах очистити, а матица ћe убрзо у њих положити јаја (за 1-2 дана). То се може поновити 1-2 пута, а затим, кад се у горњем наставку појаве 7-  8 оквира легла, односно кад се последњи оквири пуне пчелама, изврши се замена места наставака (дислокација). То се даље понавља сваких 7-10 дана.

У првој половини априла препоручљиво је да се сва пчелиња друштва која имају мање од 4 оквира легла прогласе као помоћна друштва, а остала пчелиња друштва (са четири и више оквира легла) да се посебно негују и стимулишу на бржи развој за главну пашу.

Тако на пример, ако тада једна група пчелињих друштава има 3-4 оквира легла, друга 5, а трећа 6 оквира легла, препоручљиво је да се сваком друштву са 5 оквира легла дода по један оквир са леглом из помоћних слабијих друштава (са 3-4 оквира легла).

Проширење гнезда у воћној паши

Преглед пчелињих друштава у току воћне паше, обухвата нарочито следеће радове:

1) Поновна замена места наставака пчелињих друштава развијених у два наставка;
2) Додавање наставка пчелињим друштвима која су се развила у једном наставку;
3) Додавање сатних основа и оквира грађевњака.

1) Поновна замена места насшавака врши се 14-20 дана после прве замене и пада у периоду воћне паше. Тада у горњем наставку има најмање 5-6 оквира са леглом. Приликом ове замене места наставака настоји се да се у доњем наставку нађе матица са млађим леглом, а у горњем наставку оквири са леглом из којег се пчеле легу.

Код пчелињих друштава у два наставка код којих до сада није вршена замена места наставака, јер нису била довољно развијена, сада је прави моменат да се и код њих замене места плодишним наставцима.

2) Додавање наставака пчелињим друштвима која су презимела у једном наставку, или којима је у рано пролеће одузет доњи наставак (због бољег утопљавања друштва и бржег развоја легла), сада се додаје други наставак и то на следећа два начина:

а) Ако је време променљиво, релативно хладно, испод плодишта (у једном наставку), у коме пчеле заузимају 8-10 улица са пчелама, са 6-7 оквира са леглом – подметне се наставак (слика 4.5) са оквирима са извученим саћем у којима је матица већ полагала јаја, односно из којих се већ излегло легло раније, и са неколико оквира са по мало меда. У горњи наставак плодишта (где је матица) лево и десно од легла може се додати по једна сатна основа. Касније, кад матица почне да полаже јаја и у доњем наставку, изврши се замена места наставака.

б) Ако је време толо и не постоји опасност од прехладе легла, тада се преко наставка плодишта (са 8-10 оквира пчела и 6-7 оквира легла) додаје наставак са извученим саћем. Матица ћe у додати наставак прећи брже ако се из доњег наставка пренесу (превешају) у горњи 2-3 оквира са леглом (не водећи рачуа да ли је матица на њима.

3) Додавање сатних основа и грађевњака пчелињим друштвима долази у обзир само кад пчеле уносе нектар у кошницу, и кад се у кошници забеле рубови оквира са саћем од меда, односно кад се у кошници појави нагон за градњом caћa. Ако нема уноса нектара, или ако је унос нектара слаб, додате сатне основе су штетне за развој друштва, јер ограничавају легло и повећавају расположење пчела за ројење. Ако нема довољно уноса нектара, пчеле неће извлачити додате сатне основе. Напротив, бушиће их на више места.

Спречавање нагона за ројење пчела

Уколико се у пчелињем друштву на време не прошири гнездо и легло, односно кошница, тада матица нема где да полаже јаја. Ако се то деси у време обилне воћне паше, онда су се стекли услови за појаву ројидбеног нагона друштва. А тада такво друштво у главној паши неће донети меда. Благовремено проширење гнезда и кошнице изузетно је важно, не само ради бржег развоја друштва за главну пашу већ, и због спречавања појаве ројидбеног нагона пчела.

Замена старог caћa и извлачење сатних основа

У априлу месецу, у воћној паши, врши се замена старог caћa и извлачење сатних основа, односно производња младог caћa. Овде треба истаћи да се са извлачењем сатних основа директно утиче на сузбијање појаве ројидбеног нагона пчела.

Подстицање развоја пчелињих друштава надражајним (стимулативним) прихрањивањем

Подстицајно пролећно прихрањивање пчелињих друштава треба да почне тек када се у природи појави прва паша, а никако раније. Иначе, свако нормално друштво требало би да добије најмање 2 до 4 литра сирупа састава 1:1 у пролеће, почев од око 50-55 дана пред главну пашу, за које време ћe се друштва развити у јака друштва. Без надражајног прихрањивања тешко се могу развити пчелиња друштва за главну пашу. Нарочито се препоручују следећи поступци надражајног прихрањивања: аутоматско надражајно прихрањивање, надражајно прихрањивање отварањем меда на оквирима са медом у кошници.

Аушомашско надражајно прихрањивање постиже се најпре заокретањем плодишних наставака за 180° сваких 7-10 дана, све до пред главну пашу. Овом операцијом пчеле се нагоне да праве распоред хране који њима одговара, а за то време матица се понаша као да је обилно уношење нектара, и интензивно полаже јаја.

Надражајним прихрањивањем са 0,2-0,3 литра оплемењеним шећерним сирупом (1:1) у периоду када нема довољно уноса нектара значајно се подстиче матица на полагање јаја и на развој легла.

Надражајно прихрањивање шећером у кристалу је нарочито погодно кад наступи дужи кишни период. Пчеле шећер у кристалу (као и погачу) користе искључиво заодржавање живота и развој легла и не лагерују га у медиште. Шећер у кристалу најбоље се може стављати преко сатоноша, на дуплу новинску хартију која покрива сатоноше плодишта, а на средини се шећер накваси медом и направи рупа кроз коју ћe пчеле узимати шећер. Пчеле изгризу новину да би дошле до шећера. Уместо новина може да буде и пластична фолија. У свим случајевима кад се даје шећер у кристалу,

потребно је у средини шећерне масе направити крст медним раствором, а не водом, да се шећер не би стврднуо. Наравно, свака погача је боља од шећера у кристалу.

Отварањем меда виљушком на оквирима са медом у кошници, површине 1-2 шаке, знатно се стимулишеразвој друштва. Међутим, овај начин захтева опрезност у раду, због велике опасности од појаве грабежи.

Биолошка борба против варое и додавањеоквира грађевњака

У априлу обавезно треба додавати оквир – грађевњак и користитивишеструке користи грађевњака.

Откривање пчелињег друштва без матице и санирање таквог друштва

Крајем марта и почетком априла често се на пчелињаку појављују друштва без матице, односно трутоше и лажне матице. Таква друштва се морају одмах санирати.

Сакупљање цветног праха

Април месец је веома погодан за сакупљање цветног праха.

Стварање јаких и супер јаких пчелињих друштава за главну пашу

Без јаких пчелињих друштава нема високих приноса меда. Крај априла или друга половина априла је последњи час да се нешто учини на добијању јаких друштава ако се то већ раније није учинило.

Припрема за узгој матица ради замене старих матица и умножавање друштава

Крајем априла је право време за припрему за узгој матица које ћe служити за замену матица и проширење сопственог пчелињака у наредном периоду

Постављање контролне ваге на пчелињаку

Са вагом, која се поставља испод једног просечног пчелињег друштва, веома је лако пратити развој друштва кроз контролу уноса нектара.

Грабеж

У овом месецу грабеж пчела може да створи велике проблеме на пчелињаку. Због тога треба предузети превентивне мере да не дође до грабежи.

Литература:

  • Пчеларење за почетнике, Друго измењено и допуњено издање, Др Славомир Поповић, дипл.инж., Анта Антић, дипл.инж.
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ