20. септембра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

У винограду, прво прихрањивање азотним ђубривима, обавља се у време отварања окаца. На киселим земљиштима користимо КАН, а на неутралним земљиштима користи се ( НХ4) 2 СО4 – амонијум сулфат.

Друго прихрањивање азотним ђубривима изводи се средином маја, због наступајућег цветања, како би се што боље исхраниле цвасти и формирали што бољи гроздови.
У априлу и мају једном или два пута врши се међуредна површинска обрада (прашење ) 5 – 7 цм дубине, ради сузбијања корова, разбијања покорице, чувања влаге у земљишту и регулисања ваздушног и топлотног режима земљишта. Препорука је да се користе машине типа подривача.

У воћњаку, такође у априлу и мају, треба извршити међуредну плитку обраду земљишта, једном или два пута. Обрада се обавља на дубини 6-8 цм, тањирачом, култиватором или ротоситнилицом (код сталне примене тањираче у обради земљишта стварају се банкови, па се препоручује наизменично коришћење са другим оруђима). Пожељно је да се са међуредном обрадом комбинује  ђубрење.

Прихрањивање воћака азотним ђубривима врши се у време цветања, а фолијарно прихрањивање (ђубрење преко лишћа) у време интензивног пораста воћака.

Ђубрење преко лишћа, у облику благих раствора биогених елеманата, игра  велику улогу, јер је често у стању да релативно брзо отклони симптоме недостатака важних елемената.

Малиша Радовановић, дипл. инж. пољ.

Зоран Душановић, дипл. инг. пољ.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ