8. децембра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Биомаса је органска супстанца биљног или животињског порекла и представља један од извора обновљиве енергије који се користи у процесима сагоревања или се конвертује у системима за производњу енергије  (топлотне и електичне).

Биомаса се јавља у природи као споредан производ човекових делатности у више појавних облика од којих су неки, отпад биљног порекла из пољопривреде и шумарства, отпад биљног порекла из прехрамбене индустрије (за производњу топлотне енергије), влакнасти биљни отпад из производње целулозе и папира из целулозе (за производњу топлотне енергије), отпад пореклом из дрвно прерађивачке индустрије (осим дрвног отпада који може да садржи  халогенована органска једињења или тешке метале пореклом из средстава за заштиту дрвета).

Биомаса се јавља у чврстом (брикетирана биомаса), течном (биодизел, биоетанол, биометанол) и гасовитом агрегатном стању (биогас, депонијски гас).

Биомаса биљног порекла представља продукт процеса фотосинтезе у биљним организмима. У пољопривредној производњи остаје велика количина неискоришћене биомасе. У ратарској производном процесу остају значајне количине био отпада и то, кукурузовина, слама, стабљике сунцокрета и сл. Када је реч о обновљивим изворима енергије у Србији, биомаса има највећи расположиви потенцијал, око 61% ућешћа, а њен значај и удео у пољопривреди је велики.  Жетвени остаци њивских биљака представљају значајну количину биомасе, код пшенице 5-7 т/ха сламе, код кукуруза 8-12 т/ха кукурузовине или код сунцокрета 4-6 та/ха стабљике.

Жетвени остаци  се могу пресовати, балирати и палетирати. У зависности од врсте, влажности и крупноће комада биомасе, разликују се и технологије припреме и сагоревање, односно  разликују се конструкције ложишта котлова у којима се врши сагоревање. За сагоревање, углавном се користе класичне технологије сагоревања на решетки (непокретној, покретној, степенастој). Животни век постројења на биомасу процењен је на преко 20 година. Котлови на  биомасу се користе за потребе технолошких процеса у индустрији или за грејање стамбених и пословних објеката.   Секретаријат за пољопривреду Градске управе Града Ниша, програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја пружа могућност пољопривредним газдинствима да изграде или опреме постројења за производњу енергије добијене из обновљивих извора, субвенционисањем  инвестиције (соларне електране, електране на биомасу, даљински системи грејања, котлови за сагоревање биомасе).   

Младен Гвозденовић, дипл.инж.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ