25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Буџетски фонд за развој пољопривреде

Пољопривреда и развој села се сматрају једним од приоритета развоја Града Ниша. Најзначајнији видови подршке Града Ниша процесима у аграрном сектору и руралном развоју  уско су везани за планирање и реализацију средстава фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша.

Фонд за развој пољопривреде Града Ниша  успостављен је доношељем одлуке Скупштине Града Ниша  још 1996. године, а затим је,  2013. године, преведен у  Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша.

Сврха оснивања Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша је финансирање програма, пројеката и активности у области унапређења пољопривреде, руралног развоја и свеукупног економског јачања становништва на сеоском подручју Града Ниша .

Средства Буџетског фонда користе се у складу са Законом  о подстицајима у пољопривреди и руралном развој, односно у складу са  Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за текућу годину, уз предходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Послове расподеле и контроле управљања средствима буџетског фонда врши Комисија коју образује Градоначелник Града Ниша, а избор корисника средстава фонда за врши се путем конкурса.