8. децембра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Уговором између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Града Ниша и ProCredit Bakn-e обезбеђена су средства у износу од 8.000.000,00 динара за дугорочно кредитирање пољопривредне производње на територији Града Ниша.

Даље...

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ У ПРВОМ КРУГУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Даље...

На основу члана 14. Закона о пољопривреди и руралном  развоју („Службени гласник РС“ број 41/09) и на основу члaна 6. и члана 8. Одлуке о Фонду за развој пољопривреде „Службени лист града Ниша“, број 1/96, 9/98 и 13/07 ), Управа за пољопривреду и развој села, расписује КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА  ЗА РАЗВОЈ  РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Даље...

(Програм Фонда за развој пољопривреде , субвенција 2.2.4, Конкурс од 30.08.2010. године) Комисије за праћење спровођења Програма Фонда за развој пољопривреде града Ниша у области сточарства  на основу увида у документацију достављену приликом пријаве на конкурс, као и на основу непосредног увида при обиласку пољопривредника који су конкурисали за доделу средстава одлучила је да се […]

Даље...

Konkurs-telad 2010; Zahtev-telad; К О Н К У Р С за доделу средстава за субвенционисану набавку  квалитетних приплодних женских телади

Даље...