15. маја 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Важно је знати да сваке године долази до пропадања просечно 20% глобалне производње пшенице услед напада болести и штеточина. Током 2014. године код нас у производњи су такође настали велики губици због напада рђе пшенице. Како болести утичу на род житарица? Уколико до напада болести дође на листу се смањује активна површина листа за фотосинтезу […]

Даље...

Унапређење производње хране на пашњацима је могуће постићи Мелиорацијом природних травњака, Заснивањем сејаних травњака. Мелиорација природних травњака подразумева поправку постојећег травног покривача без његовог разоравања, применом техничких и агротехничких мера. Од техничких мера најважније су: одводњавање, наводњавање, чишћење камења, а од агротехничких: ђубрење, подсејавање, уништавање корова и биолошка мелиорација травњака. У склопу агротехничких мера, највећи […]

Даље...

Инвестиционе одлуке доносе са собом одређене ризике. Техничка и економска анализа сваког инвестицијског улагања представља основ за доношење инвестиционе одлуке. Сваки објекат за млечна грла (фарма) треба задовољити следеће услове:– осигурати животињама удобност, ради искоришћења својих производних капацитета;– омогућити производњу млека задовољавајућег квалитетета;- осигурати састав сточне хране који ће животињама омогућити добијање потребних количина сточне […]

Даље...

У  сагледавању стања и формулисању нових стандарда услова гајења, добробити и планова биосигурносних мера примењују се: индекс потреба животиња, индикатори понашања животиња, метаболички и биохемијски индикатори, индикатори здравственог стања, индикатори продуктивности, индикатори микроклиматских услова, индикатори за процену примене биосигурносних мера. (индикаторе процене биоризика и критичних контролних тачака) и индикаторе хигијене и квалитета производа. Индекс потреба […]

Даље...

Микроклиматски услови Температура ваздуха у стајама (деловање на организам), Осветљеност стаје-сунчево зрачење са светлосним ултравиолетним и топлотним спектром (деловање на организам, колико је доступно светлости у односу на величину простора и број животиња), Топлотно зрачење (од животиње и споља), Састав ваздуха-концентрација надражујућих гасова (угљен-диоксид, сумпорводоник, амонијак и др.), Релативна влажност ваздуха (колико је већа од […]

Даље...