15. маја 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Важно је знати да сваке године долази до пропадања просечно 20% глобалне производње пшенице услед напада болести и штеточина. Током 2014. године код нас у производњи су такође настали велики губици због напада рђе пшенице. Како болести утичу на род житарица? Уколико до напада болести дође на листу се смањује активна површина листа за фотосинтезу […]

Даље...

Унапређење производње хране на пашњацима је могуће постићи Мелиорацијом природних травњака, Заснивањем сејаних травњака. Мелиорација природних травњака подразумева поправку постојећег травног покривача без његовог разоравања, применом техничких и агротехничких мера. Од техничких мера најважније су: одводњавање, наводњавање, чишћење камења, а од агротехничких: ђубрење, подсејавање, уништавање корова и биолошка мелиорација травњака. У склопу агротехничких мера, највећи […]

Даље...

Дрљање Обавља се лаким дрљачама са кратким зубима, како се не би оштетиле биљке. Обавља се касно у пролеће после првог откоса. Циљ је аерација у површинским слојевима земљишта како би се подстакло формирање нових изданака Фрезовање Растресање површинскок слоја земљишта, стварају повољни услови за раст нових изданака.Повећава се принос сена у првом откосу за […]

Даље...

СОЛАРИЗАЦИЈА као биолошка метода стерилизације заштићеног простора у циљу сузбијања земљишних патогена и корова У повртарској производњи у заштићеном простору један од највећих проблема je појавa патогена и корова у пластеницима.  Честа производња поврћа у монокултури, односно без адекватног плодореда доприноси такође, појави земљишних патогена, који се задржавају у земљишту. Све ово отежава настојања да […]

Даље...

Сетва озимих усеваје ове године каснила због суше која је трајала и током прихране биља, тако да су такви услови довели до проређивања усева, односно озима стрна жита остала у ретком склопу биљака. Током јуна месеца 2020. године обилне падавине су изазвале полегање усева жита. Обиласком терена констатовано је полегање усева наоко 5% парцела под […]

Даље...