20. септембра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Закон о добробити животиња је донет јуна 2009. године са основним чланом који гласи:

Даље...