20. септембра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Закон о добробити животиња је донет јуна 2009. године са основним чланом који гласи:

Овим законом уређује се добробит животиња, права, обавезе и одговорности правних и физичких лица, односно предузетника, за добробит животиња, поступање са животињама и заштита животиња од злостављања, заштита добробити при лишавању живота, држању, узгоју, промету, превозу, клању и спровођењу огледа на животињама, као и друга питања од значаја за заштиту добробити животиња.

Састоји се из три основна дела која обухватају:

– основне одредбе;

– општу заштиту добробити животиња;

– посебна заштита добробити животиња.

Закон о добробити садржи 7 преамбула и 89 чланова.

За наше пољопривредне произвођаче који гаје домаће животиње битно је да знају да је донет правилник (објављен у “Службеном гласнику РС “ бр.6/10) који дефинише:

> Услове за добробит у погледу простора, просторија и опреме;

> Начин држања, узгајања и промета појединих врста домаћих животиња;

> Садржину и начин вођења евиденције о животињама.

Такође је битно да знају да правилник регулише и прописује:

  • Слободу од страха и стреса;
  • Слободу од глади и жеђи;
  • Слободу од неудобности;
  • Слободу од бола, повреда и болести;
  • Слободу испољавања физиолошких облика понашања.

Правилник се односи на:

  1. Начин држања и узгајања телади;
  2. Начин држања и узгајања свиња;
  3. Начин држања и узгајања кокошака носиља.

О свим овим врстама и начинима држања биће више говора у следећим актуелностима из области сточарства.

Игор Ђорђевић

дипл. инж. пољ. спец.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ