21. октобра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Доњи Матејевац

Пројектно подручје налази се на територији града Ниша у Нишавском округу у општини Пантелеј у атару села Доњи Матејевац. Припада сливу Матејевачке  реке, десна притока Јужне Мораве и обухвата површину за наводњавање од 30 ха, умерено разбијеног типа, који обрађују чланови удружења корисника вода и пољопривредних произвођаћа “Доњи Матејевац“ из Доњег Матејевца.

Територија села где је пројектовано наводњавање

Спремност за један нови вид производње и инвестирање у систем наводњавања, исказала су бројна домаћинства. У измењеној структури производње, планира се производња разног воћа (јабука, шљива, бресква, кајсија, трешња, вишња) и грожђа.

Циљ је да се подручје оријентише тржишној економији и производњи високо профитабилних култура, повећа понуда домаћег воћа и грожђа на тржишту, као и да се повећа запосленост и спречи одлазак становништва са истраживаног подручја. Ово подручје са својим природним ресурсима, људским и техничким потенцијалима, који нису у потпуности искоришћени, може, и у тренутним производним условима, да оствари значајно више приходе и допринесе економском развоју града. На пољопривредним површинама у атару села Доњи Матејевац, пољопривредници се тренутно баве биљном производњом, воћарством и виноградарством без наводњавања. С обзиром на велике губитке воде услед евапотранспирације и процеђивања у тло, а како воде нема довољно потребно је увести систем наводњавања у циљу стварања бољих услова и ефикасније производње пољопривредних култура. У непосредном окружењу пројектног подручја нема значајнијих водотока који би могли да се користе као изворишта воде за наводњавање