25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Горња Трнава

Пројектно подручје налази се на територији града Ниша у Нишавском округу у општини Црвени Крст, у атару села Горња Трнава. Припада сливу Велепољске реке, десна притока Јужне Мораве и обухвата површину за наводњавање од 33,5 ха., умерено разбијеног типа, који обрађују чланови удружења корисника вода и пољопривредних произвођача ,,Трнава воће“ из Горње Трнаве.

Територија атара на којој се имплементира инвестиција

Спремност за један нови вид производње и инвестирање у систем наводњавања, исказала су бројна домаћинства. У измењеној структури производње, планира се производња разног воћа (јабука, шљива, бресква, кајсија, трешња, вишња) и грожђа.

Циљ је да се подручје оријентише тржишној економији и производњи високо профитабилних култура, повећа понуда домаћег воћа и грожђа на тржишту, као и да се повећа запосленост и спречи одлазак становништва са истраживаног подручја. Ово подручје са својим природним ресурсима, људским и техничким потенцијалима, који нису у потпуности искоришћени, може, и у тренутним производним условима, да оствари значајно више приходе и допринесе економском развоју града.

На пољопривредним површинама у атару села Горња Трнава, пољопривредници се тренутно баве биљном производњом, воћарством и виноградарством без наводњавања. С обзиром на велике губитке воде услед евапотранспирације и процеђивања у тло, а како воде нема довољно потребно је увести систем наводњавања у циљу стварања бољих услова и ефикасније производње пољопривредних култура. У непосредном окружењу пројектног подручја нема значајнијих водотока који би могли да се користе као изворишта воде за наводњавање.