20. септембра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

У  сагледавању стања и формулисању нових стандарда услова гајења, добробити и планова биосигурносних мера примењују се:

 1. индекс потреба животиња,
 2. индикатори понашања животиња,
 3. метаболички и биохемијски индикатори,
 4. индикатори здравственог стања,
 5. индикатори продуктивности,
 6. индикатори микроклиматских услова,
 7. индикатори за процену примене биосигурносних мера.

(индикаторе процене биоризика и критичних контролних тачака) и индикаторе хигијене и квалитета производа.

архивска фотографија

Индекс потреба животиња обухвата процену услова за пет најбитнијих показатеља добробити, и то:

 1. могућност кретања,
 2. могућност остваривања социјалног контакта са другим јединкама,
 3. врста и стање пода у објекту,
 4. осветљење и квалитет ваздуха у објекту и
 5. интеракција одгајивача са животињама.

Индикатори понашања животиња обухватају процену основних система и облика понашања, као што су:

 1. реактивност,
 2. ингестија,
 3. истраживачко понашање,
 4. кретање,
 5. социјално понашање,
 6. хигијена тела,
 7. територијалност,
 8. репродуктивно понашање и одмор и сан животиња.

За индикаторе метаболичког стреса код животиња користе се параметри :

 1. енергетског,
 2. протеинског и
 3. минералног статуса животиња, као и
 4. анализе уобличених елемената и
 5. ензима крви.

Од хормона испитују се

 1. кортизол,
 2. инсулин и
 3. тиреоидни хормони.

Индикатори здравственог стања обухватају клинички и лабораторијски преглед здравственог стања животиња.

            Посебна пажња посвећује се прегледу:

 1. респираторног,
 2. дигестивног и
 3. урогениталног система,
 4. вимена,
 5. папака и
 6. коже животиња.

Здраствено стање животиња на фармама утврђује се и на основу серолошких прегледа крви  у циљу откривања најзначајнијих заразних болести.

Индикатори микроклиматских услова обухватају мерења:

 1. температуре,
 2. релативне влажности,
 3. брзине струјања ваздуха,
 4. прашине,
 5. штетних гасова и
 6. утврђивање укупног броја микроорганизама у ваздуху стаја…

Индикатори продуктивности животиња обухватају:

 1. количину млека,
 2. број прасади у леглу и
 3. прираст у тову…             

За процену примене биосигурносних мера примењују се индикатори за:

 • процену и анализу биоризика и
 • утврђивање критичних контролних тачака.

Од индикатора хигијене и  квалитета производа утврђује се:

 1. састав, квалитет и хигијена производа (млека, меса и др.)
 2. број микроорганизама,
 3. патогени микроорганизми,
 4. број соматских ћелија у млеку крава и
 5. хигијена и квалитет семена и др.

На основу изнетих литературних података и сопствених разматрања добробити и биосигурности животиња може се закључити да се:

 • данас сматра да су добробит и биосигурност животиња на фармама веома значајна питања за конзументе, одгајиваче, ветеринарске стручњаке, инжењере сточарства, владине и невладине организације.
 • као индикатори добробити наводе: здравствено стање животиња (показатељи физиолошке, функционалне добробити), испољеност физиолошких облика понашања и могућности задовољења урођених животних потреба (бихејвиорална добробит), присуство позитивних емоција код животиња и одсуство негативних (емоционална добробит) и услови живота – који треба да одговарају врсти, раси, полу, старосној категорији и другим особинама фармских животиња.
 • у процени биосигурности на фармама разматрају принципи изолације и санитације у гајењу говеда и свиња и биосигурносне мере код набавке животиња, хране и опреме као најзначајнији елементи за заштиту од уношења узрочника болести.

Игор Ђорђевић, дип.инж.пољ.
Секретаријат за пољопривреду
Градске Управе града Ниша

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ