25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Издавање државног пољопривредног земљишта

Оглас_за_прикупљање_писанох_понуда_за_давање_у_закуп_и_на_коришћење_пољопривредног_земљишта_у_државној_својини_у_Граду_Нишу_2020 други_круг

Оглас_за_прикупљање_писанох_понуда_за_давање_у_закуп_и_на_коришћење_пољопривредног_земљишта_у_државној_својини_у_Граду_Нишу_2019 други круг