25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Дана 01. и 02.06.2017. године Зоран Душановић, Иван Петковић и Малиша Радовановић обишли су атаре следећих села: Хум, Бреница, Каменица, Горњи и Доњи Матејевац, Малча, Сићево, Лалинац, Вукманово, Габровац, Сечаница, Суповац, Мезграја, Доња Топоница, Доња и Горња Трнава, Велепоље и Вртиште. Циљ обиласка је био утврђивање тренутног стања воћа и винове лозе.

Генерално су уочене последице мраза на свим воћним врстама. Интензитет мраза је различит,  односно није се исто манифестовао на свим воћним врстама. Такође, велики утицај на последице мраза има и микро локалитет где се воћњак налази. Поред последица мраза приметна је и велика закоровљеност воћњака на шта су утицале честе падавине и немогућност уласка механизације у воћњаке.

Последице касног пролећног мраза изражене су код коштичавих воћних врста првенствено код кајсије где су штете на многим локалитетима и до 100 %.  Након штета од мраза која је претрпела, кајсија делује јако изнурено па су могуће и друге последице током вегетације (апоплексија). На локалитетима где се кајсија делимично одржала (Чегар, Горња Трнава, Малча…) приметно је одбацивање дела рода (опадање), на плодовима су видљиви трагови мраза (рђаста превлака) што ће умањити њихову тржишну вредност.

Код брескве није било значајнијих последица од мраза на локалитетима где се највише гаји (Горња Трнава, Матејевац) а тамо где је било последица остале су само касне сорте нектарине (Хум).

Код шљиве је уочен умањен род нарочито код чачанских сорти и то на начин да у приземном делу крошње нема плодова док их делимично има у вршном делу. Ово је изражено у атару села Хум, Бреница и Каменица као и на неким локалитетима у Велепољу. Очекивани принос код шљиве је око 60-70%.

Вишња нема великих последица од мраза,  очекивани принос је око 80% . У атарима Г. Трнаве, Доњег и Горњег Матејевца очекује се пун род. У нижим локалитетима око Нишаве и Мораве штете су и до 90% (Лалинац, Лалинске појате…). Примећена је појава пегавости листа (Blumeriella jaappi) која због нестабилног времена може да се значајно прошири и нанесе велику штету у наредној години. Поред пегавости лишћа примећено је и присуство штеточине жилогриза, али у мањој мери него претходних година на шта су утицала влажна лета и јаке зиме претходне две године. Препорука је да се обрати пажња на пегавост и настави третирање инсектицидима против жилогриза у току лета и јесени.

Трешња на неким локалитетима са нижом надморском висином (Доња Трнава, Вртиште, Чамурлија, Матејевац) је претрпела штете и до 100% док је на осталим локалитетима принос задовољавајући. Као и код вишње због нестабилног времена принећена је појава пегавости листа. Препорука је обратити пажњу на појаву гриња и третирати против пегавости.

Код јабуке нема последица мраза док  је изражена појава чађаве краставости.

Орах је многим локалитетима претрпео велику штету у виду потпуне или делимичне дефолијације и недостатка рода.  Такође, на појединим локалитетима млади засади су потпуно измрзли. Очекује се умањен принос и до 70%.

Јагода-ране сорте су претрпеле последице мраза у смислу измрзавања цветова и деформитета плода као и последице нестабилног времена у виду појаве трулежи тако да је род умањен око 50%.  Код каснијих сорти ове појаве су значајно мање изражене.

Винова лоза  је такође претрпела значајну штету нарочито млади засади као и они чији су узгојни облици на земљи. Код младих засада дошло је до измрзавања листова и ластара и сада избијају нови што знатно оптерећује младе чокоте, а десетак посто је у потпуности измрзло. Код винове лозе очекује се умањен принос око 60 %.

Да би се ублажило лоше кондиционо стање воћа и штете изазване мразом у наредном периоду неопходно је обратити пажњу на адекватну фолијарну прихрану  и заштиту од болести и штеточина.

Атар села

Оријентациона штета по воћним  врстама

Хум,Бреница,Каменица

Шљива 70-80%

Јабука 10%

Вишња 20-30%

Винова лоза 80%

Бресква 100%

Нектарина није оштећена

Горњи и Доњи Матејевац

Малча,Сићево

Вишња  до 10%

Кајсија 90%

Бресква 20-30%

Јагода до 50%

Винова лоза до 60%

Лалинац

Кајсија 100%

Вишња до 30%

Јагода 50%

Мраморски поток

Мрамор

 

Шљива до 70%

Вишња до 70%

 

Сечаница

Суповац

 

Шљива до 30%

Вишња до 30%

 

Мезграја

Вртиште

Доња трнава

Трешња 100%

Вишња до 50%

Горња трнава

Велепоље

Бресква није оштећена

Вишња до 15%

Шљива до 20

Кајсија до 30%

Јабука до 30%

Винова лоза до 60%

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ