25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008) и члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/13 и 98/15)

Градоначелник Града Ниша расписује

К О Н К У Р С

за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2016. годину

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2016. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2016. годину који је донело Градско веће Града Ниша на седници од 11.03.2016. године, под бројем 312-4/2016-03.

Целокупни текст kонкурса можете погледати и преузети са линка у наставку: Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2016. год.

Изводе из конкурса и захтеве за конкурисање, по областима, можете погледати и преузети у наставку:

1. К0нкурс – Вештачко oсемењавање
Захтев за регрес – Вештачко oсемењавање 2016

2. Конкурс – Кредитна подршка
– Захтев – Кредитна подршка

3. Конкурс – Сектор млеко

4. Конкурс – Сектор месо

5. Конкурс – Сектор воће, грожђе, поврће, цвеће и печурке

6.  Конкурс – Сектор остали усеви

7.  Конкурс – Сектор пчеларство

8. Конкурс – Прерада и маркeтинг

9. Конкурс – Осигурање
– Захтев за регрес – Осигурање

10. Конкурс – Органска производња

11. Конкурс – Сертификација производње

12. Конкурс – Суфинансирање манифестација

13. Конкурс – Наводњавање (примарана мрежа) и Електрификација

+ Захтев за подстицајна средства 2016

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ