25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

1.         Методама сточарске производње утврђује се избор врста и раса животиња, начин узгоја, исхрана и здравствена заштита као и поступак са животињама које се набављају са других фарми.

2.         Животиње и њихови производи морају бити обележени у свим фазама органске производње.

3.         При избору раса предност имају домаће расе. Узгој животиња заснива се на физиолошким и еколошким потребама животиња, а број животиња је у корелацији са условима, посебно са могућношћу производње сточне хране, али и са начином поступања, као и са испашом.

4.         Основу репродукције чини природни прираст и вештачко осемењивање.

5.         У органској производњи није дозвољено сечење репова, крила, зуба и дебикирање (скраћивање кљунова у живинарству/коке носиље) .

6.         Органске методе у сточарству предвиђају услове и начин држања животиња, врсту и квалитет објеката, слободу кретања животиња и узгој у оптималној густини.

7.         Животиње се хране органско произведеном храном, а дата је и листа дозвољених хранива.

8.         У здравственој заштити животиња највећа пажња поклања се превенцији, што укључује и све мере хигијене.

9.         При употреби лекова води се евиденција, а период забране коришћења производа после употребе лекова је два пута дужи од периода у конвенционалној производњи.

10.       Законом и подзаконским актима дефинишу се сви сегменти и у посебним одредбама дате су специфичности (пчеларство, рибарство и гајење других водених животињских врста).

11.       У преради органских сировина полази се од примене свих санитарних и органских метода прераде.

12.       У преради су дозвољени механички, физички,биоферментациони поступци и комбинација ових поступака.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ