25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Информатор о раду

Информатор о раду Секретаријата за пољопривреду објављен је сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за израду и објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује Секретаријат за пољопривреду у оквиру делокруга рада.

Информатор се објављује у електронској верзији на www.niskoselo.com

Секретаријат за пољопривреду ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у Секретаријату за пољопривреду је Татјана Балабан.

Захтев за приступ информацији од јавног значаја преузети овде

Информатор_фебруар 2019 Секретаријат за пољопривреду

LEAVE A COMMENT