25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Атарски путеви

Секретаријат за пољопривреду је од 2012 год. инвеститор за радове на санацији/ревитализацији атарских путева на сеоском подручју Града Ниша. Средства за радове, обезбеђују се делом из буџета Града Ниша, а делом из средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште, а на основу конкурса које поменуто Министарство расписује сваке године.
Избор путева на којима се изводе радови одвија се на основу приоритета достављених од стране градских општина у сараднњи са секретаријатом за пољопривреду.

Атарски путеви 2018. година:

УРЕЂЕЊЕ:

 • ГО Палилула
  1. Чокот дужина 1.500 м;
 • ГО Пантелеј
  1. Пасјача – Малча – дужина 2.000м;

ОДРЖАВАЊЕ:

 • ГО ПАНТЕЛЕЈ УКУПНО  7.250 м
  1. Атарски пут „Дубрава“ – Горња Врежина у дужини од 850м;
  2. Атарски пут „Дубрава“ – Горњи Матејевац у дужини од 1.000 м;
  3. Атарски пут Горња Врежина – пруга „Ракина падина“ у дужини од 500 м;
  4. Атарски пут Горњи Матејевац „Чаренац“ – „Башева Глава“ до пруге  у дужини 800 м;
  5. Атарски пут Малча – „Баре“ – „Новосел“ у дужини од 300 м;
  6. Атарски пут Доњи Матејевац „Торте и колачи“ наставак у дужини од 300 м;
  7. Атарски пут „Превалац“ северно од ауто пута у дужини од 2.000 м;
  8. Атарски пут Јасеновик пут до гробља у дужини од 500 м званог „Било“ – „ Кајица“;
  9. Атарски пут Кнез село – Матејевачка петља у дужини од 200 м;
  10. Атарски пут зван „Папрат – Мртвило“ у дужини од 800м;
 • ГО НИШКА БАЊА УКУПНО 2.140 м
  1. Лугови-Јелашнички пут дужине 1240 м;
  2. Просек-Манастир дужине 900 м;
 • ГО ПАЛИЛУЛА УКУПНО 2.850м
  1. Доње Власе у дужини 300 м;
  2. Чокот у дужини 450м;
  3. Чокот у дужини 500 м;
  4. Лалинац у дужини 600 м;
  5. Лалинац у дужини 1000 м.

УКУПНО 12.240 м

Атарски путеви 2017. година:

Ове године, након  спроведеног поступка јавне набавке, изабран је извођач радова “ ELIT COP“ Ниш. У току новембра месеца, на основу приоритета, завршени су радови на уређењу атарских путева на следећим путним правцима:

  1. Атарски пут Вртиште Трупале, укупна дужина пута 1.200 м, просечна ширина 3,5 м.
  2. Атарски пут Чокот “ Ливаде“, укупна дужина пута 900 м, просечна ширина 3,5 м.
  3. Атарски пут Чокот “ Потез Јужна Морава’‘, укупна дужина пута 750 м,  просечна ширина 3,5 м.

Укупна вредност изведених радова 4.047.600,00 динара.

Атарски путеви 2016. година:

 • ГО ЦРВЕНИ КРСТ
  1. Чамурлија дужина 700 м;
  2. Хум – бунар ка Каменици дужина 2700 м;
  3. Поповац – Трупале дужина 1900 м;
  4. Вртиште дужина  1170 м.

Атарски путеви 2015. година:

 • ГО ПАНТЕЛЕЈ
  1. Кнез село – Г. Врежина  дужина 480 м;

Атарски путеви 2014. година:

 • ГО ПАЛИЛУЛА
  1. Паси пољана – Черкерски пут дужина 1500 м;
  2. Мрамор – Мраморски поток  дужина 2500 м;
  3. Габровац: Камаре – Широка падина дужина 2500 м;
  4. Ново Село: Брестовачка – Кључ дужина 1100 м;
  5. Доње Власе – Манастир у Габровцу дужина 1428м;
  6. Доње Власе – Ћурлина  дужина 800 м.
 • ГО НИШКА БАЊА
  1. Сићево – Малча дужина 1500 м;
  2. Насеље Никола Тесла – гробље дужина 850 м;
  3. Прва Кутина – гробље дужина 600 м;
  4. Сићево – Островица  дужина 2355м;
  5. Јелашница – Раутово 2300 м (извршен само ископ земље).
 • ГО ПАНТЕЛЕЈ
  1. Д. Матејевац – Криви луг;
  2. Малча – Сићево;
  3. Петља Матејевац – Кнез село – Малча дужина  5600 м.
 • ГО ЦРВЕНИ КРСТ
  1. Д. Комрен – касарна;
  2. Мезграја – Трупале;
  3. Г. Трнава;
  4. Сечаница – гробље дужина 1600м.
LEAVE A COMMENT