20. септембра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Слика 1. "Оштећења изазвана сушом"

На принос кукуруза утичу многи чиниоци а посебно: климатске прилике,  плодност тла,  изабрани хибрид,  доступна количина макро и микро елемената у земљишту, склоп,  режим влажност земљишта и примењена агротехника.

Кукуруз је самом својом грађом прилагођен сушним условима. Ова биљка има низак транспирациони коефицијент (количина воде коју биљка испари да би развила један грам суве материје), који износи од 250 до 270, добро развијен коренов систем, који може узимати  воду из дубљих слојева земље и посебно грађене листове, који могу сакупљати и најмању количину воде, а у случају суше се увијају и тако смањују губљење воде преко листа.

Кроз целу вегетацију кукуруз има потребу за водом. Да би семе кукуруза могло почети да клија треба да упије

Слика 2. "Изглед усева услед недостатка воде и високих температура"

око 45% воде. Уз повољну температуру,  семе ће брзо клијати и ницати при влажности земљишта од око 70-80% од максималног водног капацитета. Потребе за водом повећавају се у време интезивног вегетативног пораста, а највеће су непосредно пред метличење и свилања за време оплодње и у почетку наливања  зрна.

Екстремно суво земљиште најчешће се јавља на лаким песковитим земљиштима. Кад се влажност земљишта смањи испод 10% од максималног водног капацитета, кукуруз престаје да расте. Први знаци дефицита воде у земљишту су изглед , боја листа који се увија, свила касни или се у неким случајевима дуготрајног водног дефицита уопште се и не појављује. На крају долази до свенућа лишћа.

Наводњавање усева односно правовремено и правилно снабдевање водом стабилизује и повећава приносе. Наводњавани усеви дају знатно веће приносе у односу на оне који зависе од падавина чак и у годинама када се карактеришу као кишовите. Све ово говори у прилог чињеници да уз наводњавање кукуруз може дати високе приносе и у суши, која се често јавља  у нашим крајевима

Слика 3. "Један од начина наводњавања - кишно крило"

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде прихватило је израду пројекта „Студије о формирању заливних система  на површинама дефинисаним као погодним за наводњавање на територији Града Ниша“, чији је предлагач и носилац израде Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша.

Пре приступања изради Извођачких пројеката стручњаци из Управе за пољопривреду и развој села обишли су терен и анкетирали пољопривредне произвођаче о њиховом ставу опотреби изградње заливних система. Резултат анкете је да је наводњавање неопходно а да су прихватљиви модели „кап по кап“ и „кишњење“.

Реализацијом пројекта наводњавања парцела засејаних кукурузом значајно би се смањио утицај суше као временске непогоде, а принос кукуруза стабилизовао. Такав приступ би обезбедио сигурност код пољопривредних произвођача у погледу сточне хране и значајно утицао на укупну економску ситуацију на селу.

Дипл.инж.пољ. Младен Гвозденовић

Дипл.инж.пољ.  Слободан Дудић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ