21. октобра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Обуставља се даљи пријем захтева за меру „Подршка младима у руралним подручјима“  у оквиру  Конкурсa за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2019. годину, број 2112/2019-01 од 10.06.2019 године.

 Средства у износу од 5.915.890,00 динара,  која су Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2019. годину (број 323-4/2019-03 од 28.03.2019. и 491-2/2019-03 од 20.05.2019. године) планирана за реализацију мере „Подршка младима у руралним подручјима“  су у оквиру  Конкурсa за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2019. годину, број 2112/2019-01 од 10.06.2019 године, у потпуности расподељена.

           За све остале мере у оквиру Конкурсa за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2019. годину пријем захтева је у току.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ