20. септембра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Дрљање

Обавља се лаким дрљачама са кратким зубима, како се не би оштетиле биљке. Обавља се касно у пролеће после првог откоса. Циљ је аерација у површинским слојевима земљишта како би се подстакло формирање нових изданака

Фрезовање

Растресање површинскок слоја земљишта, стварају повољни услови за раст нових изданака.Повећава се принос сена у првом откосу за 26-42%. Користе фрезери који имају ротере са листасто-опружним или зупчастим радним деловима.

Тањирање

Изводи лаким тањирачама, у време кад и дрљање. Пожељно га је изводити кад и подсејавање и ђубрење. Не препоручује се на плитким земљиштима.

Поред ђубрења, важна агротехничка мера је и подсејавање травњака, чиме се:
– Побољшава флористички састав;
– Подстиче раст бољих трава;
– Потискују лошије траве и корови;
– Повећава густина травног покривача;
– Штити земљиште од ерозије.

Подсејавање се изводи у пролеће-у марту и априлу у нижим, а у априлу и мају у брдско-планинским подручјима.

У многим земљама света, семе и минерална ђубрива се уносе заједно. Минерална ђубрива се додају у количини од 70-90 kg/hа NPK ђубрива. Количина семена зависи од густине покривача и празних површина, а креће се од 15-40 kg/hа. Обично се примењује 50% семена нормалне сетве травно-детелинских комбинација.

Подсејани травњаци се морају пажљиво искоришћавати да се не оштете младе, усејане траве и легуминозе. Такође, не треба обављати испашу у првој години, а косидбу треба обављати нешто касније и на већој висини биљака.

Игор Ђорђевић, дип.инж.пољ.
Секретаријат за пољопривреду
Градске Управе града Ниша

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ