15. маја 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Основни подаци

Основни подаци

Град Ниш, Градска управа Града Ниша

Назив организационе јединице:

Секретаријат за пољопривреду

Адреса седишта:

Улица Николе Пашића број 26, 18000 Ниш, Република Србија

Матични број: 17620541

Порески идентификациони број: 100232752

Контакт:

Адреса сајта: www.niskoselo.com

Пословни секретар:   +381 (0)  18 505 699

Контакт телефон:  +381 (0) 18 505 695

Е-маил: Gordana.Stojanovic@gu.ni.rs

Радно време Секретаријата за пољопривреду је од 7,30 до 15,30 часова, сваког радног дана (понедељак – петак).