25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Основни подаци

Основни подаци

Град Ниш, Градска управа за имовину и одрживи развој

  • Сектор за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине

Адреса седишта:

Улица Николе Пашића број 26, 18000 Ниш, Република Србија

Матични број: 17620541

Порески идентификациони број: 100232752

Контакт:

Адреса сајта: www.niskoselo.com

Контакт телефон:  +381 (0) 18 505 696

Е-маил: Gordana.Stojanovic@gu.ni.rs

Радно време Секретаријата за пољопривреду је од 7,30 до 15,30 часова, сваког радног дана (понедељак – петак).