8. децембра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Микроклиматски услови

Температура ваздуха у стајама (деловање на организам),

Осветљеност стаје-сунчево зрачење са светлосним ултравиолетним и топлотним спектром (деловање на организам, колико је доступно светлости у односу на величину простора и број животиња),

Топлотно зрачење (од животиње и споља),

Састав ваздуха-концентрација надражујућих гасова (угљен-диоксид, сумпорводоник, амонијак и др.),

Релативна влажност ваздуха (колико је већа од редовне влажности ваздуха и утицај),

Важдушни притисак (утицај на продуктивност)

Збирни утицај ових фактора на здравље животиња, поготово различитих категорија животиња у стаји.

Присуство микроорганизама у стајама (утицај свих ових фактора, као и њихово повећање при уносу и расподели хране, уношење и расподела простирке) на здравље животиња по категоријама.

Загађење ваздуха прашином (разни утицаји).

Утицај ветра и промаје у стајама (брзина струјања ваздуха) и количина доступног ваздуха по грлу(утицај на здравље и продуктивност).

Вентилација (начин организације, количина по кг телесне масе).

Утицај буке (пре свега на продуктивност).

Обратити пажњу да за сваку категорију и за сваки део стаје важе други распони за мерење побројаних параметара.

Резултати скупљених података треба да се огледају у повећању квалитета млека, кванититета али и у побошљаној здравственој кондицији (пратити број маститиса код крава, проценат стеоности, репродуктивни статус, можда урадити метаболичке профиле, пратити хигијену папака) свих присутних категорија животиња у стајама.

Игор Ђорђевић, дип.инж.пољ.
Секретаријат за пољопривреду
Градске Управе града Ниша

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ