25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Плугови се користе за основну обраду земљишта и са њима треба да се обезбеди најповољнији услови за раст и развој биљака. Раони ношени плуг састоји се из низа међусобно повезаних делова, који на тај начин чине једну функционалну целину. Основни задатак плуга је да врши орање земљишта. Под орањем се подразумева хоризонтално и вертикално одсецање траке земљиште, која се услед рада плуга подиже, дроби, преврће, ситни и меша помоћу радних делова плуга. Постоје  подешавање плуга у хоризонталној равни и подешавање плуга у вертикалној равни.

Подешавање плуга у хоризонталној равни ради се кад правилан положај плужног тела то јест  када је пета (крај)  раоника у истој линији са унутрашњом страном предњег и задњег точка трактора, то јест да их та линија додирује. Тада се каже да се линија вуче трактора и линија отпора поклопају, и да је плуг добро подешен.

Подешавање плуга у вертикалној равни врши се горњом тракторском полугом хидраулука-топлингом.  Плуг се постави у хоризонталан положај у односу на земљиште, тако да сва плужна тела леже у истој равни и ору на истој дубини. Ради тога треба контролисати размак између врхова раоника и греде рама, који морају једнаки  бити код свих плужних тела.

За уштеду енергије у орању, трактор и плуг треба да чине један хомоген – агрегат, који ако је добро подешен смањује утрошак горива, повећава учинак у раду и испуњава квалитетан захтев у основној обради земљишта.

 Прилог припремио:

Младен Гвозденовић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ