20. септембра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО
Пластеници Томислава Стевановића из Доњег Међурова

Март месец, код повртара, је време када сви који планирају ширење производних површина у заштићеном простору ужурбано раде на постављању нових пластеника. Приликом обизазака пољопривредних произвођача, утврдили смо да и пољопривредници на територији Града Ниша, такође повећавају своје производне површине постављајући нове пластенке.

Оно о чему посебно треба водити рачуна приликом постављања пластеника је избор места и дување ветрова.
Избор места: приликом подизања пластеника важно је водити рачуна о конфигурацији терена, нагибу, положају, висини подземних вода, заштита од ветра и приступачност воде. Заштићени простори се подижу на равним теренима без изразитих депресија које изазивају високу влажност и праве сенку. Пожељни су благо нагнути терени, с нагибом до  0.4 %, јужног и југоисточног положаја због отицање површинске воде и осунчаности. Најповољнији положај пластеника је смер север-југ. Локације с високим подземним водама као и локације уз речне водотоке нису пожељне због високог интезитета влаге, учесталих јутарњих магли, хлађења земљишта које узрокује оштећења кореновог система. Уколико је висина подземних вода виша а терен влажан обавезно је постављање дренаже.
Јаки ветрови својим ударима могу имати штетне последице по заштићене просторе тако да се они подижу на заклоњеним теренима или се окo њих подижу заклони који требају бити пропусни како би ветар кроз њих могао струјати. Са северне стране потребни су јачи и виши заклони због јачих удара ветрова, а са јужне нижи. Заштита од удара ветра помаже и при смањењу трошкова грејања јер јачи ветрови снижавају температуру у пластеницима и до 10°C.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ