25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Пољочуварска служба

Пољочуварска служба – на основу члана 28. и члана 29. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), јединица локалне самоуправе прописује мере за заштиту од пољске штете и мере за заштиту од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту, као и мере за заштиту од мраза, града, пожара и других елементарних непогода, те у том смислу,  Скупштина града Ниша донела је Одлуку о заштити пољопривредног земљишта и организовању Пољочуварске службе на подручју Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 90/13, 85/14, 138/2017).

Ради спровођења мера на заштити пољопривредног земљишта и ефикасног функционисања пољочуварске службе, Град Ниш је закључио уговор о јавној набавци  пружања услуге организације и обављања послова пољочуварске службе са „Respect legal“ д.о.о. из Београда, за оквирни период од 24 месеца и укупном уговореном вредности пружања услуге и обављања пољочуварске службе од 12.499.920,00 динара без ПДВа, односно 14.999.904,00 динара са урачунатим ПДВ. Финансирање рада пољочуварске службе је из буџета града Ниша.

Иначе, активности ове службе су свакодневни обилазак терена, излазак на лице места по пријави грађана, координација са Градском комуналном инспекцијом и Пољопривредном инспекцијом – као и достављање месечног извештаја о свом раду.

Стефан Стојиљковић
060/222-41-10

Руководилац Пољочуварске службе

1.

Милан Дуњић
060/222-41-17

Насеља (Брзи Брод; Никола Тесла; Прва Кутина; Лазарево Село; Радикина Бара; Суви До; Вукманово; Власе; Медошевац; Бубањ Село; Горње Међурово; Паси Пољана; Доње Власе; Бербатово; Габровац)

2.

Драган Младеновић
060/222-41-18

Насеља (Нишка Бања; Раутово; Јелашница; Чукљеник; Доња Студена; Горња Студена; Малча; Јасеновик; Врело; Ореовац; Пасјача; Сићево; Островица; Равни До; Коритњак)

3.

Горан Поповић
060/222-41-12

Насеља (Горњи Матејевац; Каменица; Доњи Матејевац; Кнез Село; Доња Врежина; Горња Врежина; Малча)

4.

Јаков Јоцић
060/222-41-14

Насеља (Лесковик; Церје; Кравље; Веле Поље; Палиграце; Паљина; Рујник; Миљковац; Берчинац; Горња Трнава; Горња Топоница)

5.

Бобан Богдановић
060/222-41-10

Насеља (Доњи Комрен; Горњи Комрен; Каменица; Бреница; Хум; Чамурлија; Вртиште; Мезграја; Трупале; Поповац)

6.

Вецо Лулић
060/222-41-13

Насеља (Сечаница; Суповац; Крушце; Мрамор; Мезграја; Доња Топоница; Доња Трнава; Мраморски поток; Лалинске појате)

7.

Миодраг Денчић
060/222-41-15

Насеља (Лалинац; Ново Село; Чокот; Доње Међурово)

Проблем пољочуварској служби можете пријавити на: Igor.Djordjevic@gu.ni.rs