25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО
Припрема сенаже – домаћинство Гоцић, 2019. Мезграја

Није довољно само произвести сточну храну, много је важније сачувати је без губитака до момента храњења.

Начини конзервисања кабасте сточне хране:

 • конзервисање методом сушења (припрема сена), највећи проблем (непријатељ) је вода, влага.
 • конзервисање методом силирања (силажа и сенажа), највећи проблем (непријатељ) је ваздух.

Припрема сена од првог и последњег откоса зелене луцерке, услед повремених лоших  временских услова, веома је отежано. Због наведених разлога препоручује се конзервирање зелене луцерке. Луцерка је богата у протеинима, не садржи потребан шећерни минимум за успешну ферментацију млечнокиселог типа, што је сврстава у трећу групу према погодности за силирање, тј. у групу биљака које не могу саме да се силирају.

Траве и травно-легуминозне смеше се могу силирати и без додатака, што зависи од удела појединих вишегодишњих врста легуминоза, садржаја лакорастворљивих угљених хидрата у биомаси и садржаја суве материје.

Биљке у фази цветања садрже знатно више суве материје и лакше се силирају. (пупољење – СМ 21,34; 13,88 т/ха; сварљиви сирови протеини 16,52 %, 2304 кг/ха).

Због смањене сварљивости у тој фази неопходно је раније силирање (пред или на почетку цветања за легуминозе, односно у почетној фази класања за траве), као и провењавање.

Како силирати луцерку?

 • Кошење у фази пупољења или  почетак цветања Провењавање да садржај влаге буде мин 30-40 % СМ;
 • Сецкање биомасе на дужини одрезака 2-3 см;
 • Додавање кукурузног брашна 6-8%;
 • Додавање инокуланата по упуству;
 • Испоштовати поступке силирања (силомаса, без примеса земље, растресити слој највише 40 см, сабијање, затварање, оптерећење и др.).

Како силирати биомасу са сејаних ливада?

 • Кошење у фази 20-30% класалих биљака ( почетак класања);
 • Провењавање да садржај СМ буде око 30%;
 • Сецкање биомасе на дужини одрезака 2-4 см;
 • Силирање без адитива или са 2-4% кукурузног брашна;
 • Додавање инокуланата по упуству;
 • Испоштовати поступке силирања (силомаса, без примеса земље, растресити слој највише 40 см, сабијање, затварање, оптерећење и др.).

Планирање капацитета силоса

На пример за газдинство које поседује сточни фонд од:

 • 10 крава музара x 5,0 т =  50,0 т
 • 3 приплодне јунице x 2,6 т = 7,8 т
 • 4 јунади у тову  x 1,8 т = 7,2 т
 • 20 оваца x 0,6 т = 12,0 т

Укупне потребе у силажи = 77,0 т

Потребе у силопростору су 77,0 : 0,65 (650 кг/м3) = 118 м3.

Обзиром да се силопростор не користи 100% треба исти повећати при изградњи за 20% (изузетак су силоторњеви и укопани силообјекти).

Услови за подизање сило објекта

Пожељно је у засени, иза објекта укопан у земљи ако нема високих подземних вода. Ширина објекта 1,5 ширине трактором који се сабија маса; за веће фармере да се безбедно мимоиђу у тренчу два трактора агрегатирана приколицама.

Ако се објекат гради од бетона, доња ширина мора бити мања од горње (коритаст) и пожељно је градити силотренч један до другог јевтинија градња (3 зида 2 силотренча).

Најмања дужина силотренча 10м, пад у силообјекту 1-2% на страни одакле се изузима силажа, сенажа, ако објекат није наткривен.

Оптерећење слојем шунка око 10 см, или земље, или бетонске плоче око 7см дебљине, или пуњени џакови песка итд.

У 1м3 стаје од 450-700 кг силаже, пожељно је да дневна потрошња силаже буде у слоју дебљине 25-30 см или 2 м/недељно.

Припрема сенаже – домаћинство Гоцић, 2019. Мезграја
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ