25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Радови

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у 2018. години:

 1. Јелашничка река кроз Јелашницу у дужини од Л=1635 м;
 2. Река Студена у Горњој Студени  у дужини од Л=150 м;
 3. Кованлучки поток, низводно од Нишке Бање до ушћа у Нишаву у дужини од  Л=388 м;
 4. Хумски поток, регулисана деоница, у зони моста у Тимошенковој и у зони аутопута;
 5. Велепољска река у Горњој Трнави, деоница на улазу у село, Л= 50 м.

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у 2016. години:

 1. Велепољска река – кроз село Горња Трнава у дужини L=1320м;
 2. Суводолски поток – од пруге низводно до центра у дужиниод L=450м;
 3. Габровачка река – од моста код кафане „Бољи Живот“ у дужини од L=340м;
 4. Матејевачка река – насеље Доња Врежина, од магистралног пута Ниш-Сврљиг до аутопута у дужини од L=308м;
 5. Малчанска река, код Mалчанске петље у дужини од 100м у зони моста;
 6. Мраморски поток – узводно од моста на магистралном путу Ниш-Прокупље у дужини L=1500м.

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у 2015. години:

У складу са Оперативним планом одбране од поплава на територији Града Ниша за воде  II реда за 2015. год., изведени су радови на санцији речних водотокова II реда на следећим локацијама:

 1. Хумски поток – узводно и низводно од моста у ул. Младости у дужини L=500м;
 2. Суводолски поток – узводно од пруге у дужини L=1.100м;
 3. Топла река – Нишка Бања поред обданишта дужини L=150м;
 4. Матејевачка река – насеље Доња Врежина у дужини L=1.550м;
 5. Јелашничка река – Јелашница  у дужини L=100м;
 6. Мраморски поток – низводно од пропуста у селу Мраморски поток у дужини L=300м.

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у 2014. години:

У складу са Оперативним планом одбране од поплава на територији Града Ниша за воде  II реда за 2014. год., изведени су радови на санцији речних водотокова II реда на следећим локацијама:

 1. Хумски поток – узводно од Булевара 12. фебруар у дужини L=200м;
 2. Рујнички поток – узводно од ауто-пута у дужини L=250м;
 3. Малчанска река – у селу Малча (потез “Мастина“) 600 м узводно од ушћа Црвеног потока у Малчанску реку у дужини L=50м;
 4. Малчанска река – код Малчанске петље у дужини L=40м;
 5. Бренички поток – у селу Бреница – чишћење  пропуста на асфалтном путу;
 6. Бренички поток – у зони моста на путу за Каменицу, узводно у дужини L=200м и низводно у дужини L=200м;
 7. Каменичка река (притока Матејевачке реке)- узводно од моста на путу за Доњи Матејевац у дужини L=200м;
 8. Матејевачка река – у зони моста, код цркве Св. Петка испод споменика Чегар узводно у дужини L=30м и низводно у дужини L=200м;
 9. Матејевачка река – у зони пропуста у Каменици, узводно у дужини L=30м и низводно у дужини L=20м;
 10. Кнезселски поток – у зони и низводно од пропуста на путу за Малчу у дужини L=300м;
 11. Кнезелски поток – низводно на изласку из села у дужини L=340м;
 12. Кованлучки поток – од ушћа у Нишаву до асфалтног пута испод хотела „Радон“ у дужини L=740м;
 13. Јелашничка река – 100 m низводно од моста у Чукљенику  у  дужини L=100 m;
 14. Суводолски поток – испод гробља низводно у дужини L=150м, код фудбалског игралишта и аутобуске окретнице у дужини L=350м;
 15. Габровачка река – узводно од расадника у дужини L=150м.

Извођач радва “ ЦД ХИС“ Ниш. Радови завршени закључно са месецом новембар.

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у 2013. години:

Град Ниш, преко Управе за пољопривреду и развој села, издвојио је средства за извођење радова за спровођење одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда, за 2013.годину, на основу Оперативног плана бр.446-29/2013-03 од 27.03.2013.године., на следећим локацијама:

 1. Интервенција на санацији – чишћењу корита Рујничког потока у зони моста код школе у дужини од 300м. –Вредност радова је 392.940,00 дин., радови су завршени, а извођач радова је “ ЦД ХИС “ д.о.о. Ниш;
 2. Интервенција на санацији – чишћењу корита Хумског потока у зони Тимошенкове улице у дужини од 200м –Вредност радова је 197.838,00 дин., радови су завршени, а извођач радова је “ ЦД ХИС “ д.о.о. Ниш;
 3. Интервенција на санацији – чишћењу корита Бреничког потока у Бреници у зони пропуста на асфалтном путу у дужини 300м. –Вредност радова је 187.770,00 дин., радови су завршени, а извођач радова је “ АНГРУС “ д.о.о. Ниш;
 4. Интервенција на санацији – чишћењу корита Матејевачке реке (Бањица) у зони моста у  Матејевцу узводно у дужини од 20м и низводно у дужини од 20м. –Вредност радова је 97.550,00 дин., радови су завршени, а извођач радова је “ АНГРУС “ д.о.о. Ниш;
 5. Интервенција на санацији – чишћењу корита Јелашничке реке у зони моста у Чукљенику узводно у дужини од 100м и низводно у дужини од 100м. – Вредност радова је 396.770,00 дин., радови су завршени, а извођач радова је ДВП “ ЕРОЗИЈА “ Ниш;
 6. Интервенција на санацији – чишћењу корита Мраморског потока у зони пропуста у селу Мраморски поток у дужини од 150м. –Вредност радова је 133.071,00 дин., радови су завршени, а извођач радова је “ МД градња инжењеринг транспорт “ д.о.о. Ниш;
 7. Интервенција на санацији – чишћењу корита Јелашничке реке у Јелашници у дужини од 300м. –Вредност радова је 188.975,00 дин., радови су завршени, а извођач радова је “ МД градња инжењеринг транспорт “ д.о.о. Ниш;
 8. Интервенција на санацији – чишћењу корита Црвеног потока (Малчанске реке), у зони мостова на путу за Сврљиг у дужини од 320м. –Вредност радова је 128.858,00 дин., радови су завршени, а извођач радова је “ МД градња инжењеринг транспорт “ д.о.о. Ниш.