25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Рурални туризам подразумева спектар активности, услуга и додатних садржаја које организује рурално становништво на породичним газдинствима, у циљу привлачења туриста и стварања додатног прихода.

Овај „производ“ отвара туристичкој тражњи најчешће сеоске средине, термалне изворе, реке или језера, а гостима презентује традиционалну гостољубивост и животне и друге вредности локалног становништва.

Рурални туризам укључује:

  •  Агротуризам, сеоска газдинства, фарме
  •  Активности у природи
  •  Еко-туризам
  •  Рурално искуство (сеоски туризам)
  •  Културни туризам
  •  Остали комбиновани облици туризма посебних интереса

Рурални туризам представља обично други или трећи одмор и траје најдуже до 7 дана. Сезонског је типа и највећа потражња је у пролеће и јесен. Ценовно је еластичан.

Кључни елементи руралног туризма су, да се одвија се у насељима мањим од 10 000 становника, у природној околини слабо развијене инфраструктуре, снажне индивидуалне активности, у малим објектима, на поседима у приватној својини локалне популације и сл. Такође, неки од кључних елемената руралног туризма су да подржава остале интересе (пољопривреда), да су односи са гостима персонализовани, влада етика очувања-ограничења раста и да се одвија у еко и етно оквирима.

Данашње тржиште руралног туризма Европе састоји се од око 250 хиљада смештајних објеката са капацитетом до 2 милиона кревета. При томе, око 98% свих регистрованих смештајних објеката налази се у земљама чланица Европске Уније. Просечни годишњи приходи по кревету варирају између 1.000 и 2.500 евра за ноћење са доручком, и између 800 и 1.800 евра за пун пансион.

Типичан рурални турист је особа која је заинтересована за културу, екологију, гастрономију и сл. генерално гледано, туриста је старосне доби између 40 и 55 година и живи у урбаном подручју. Главни мотиви путовања у рурално подручје су: одмор, боравак  у природи, док су секундарни мотиви, активности на селу и посебни интереси.

Активности руралног одмора могу бити, уживање у руралној сценографији (75%), гастрономија (70%), одлазак на језера и реке (58%), обилазак културних и историјских атракција (41%), риболов-лов-пловидба чамцем (32%), бициклизам-јахање-планинарење-пешачење и сл.

Основни предуслови развоја туризма на селу су, применити одговарајуће стандардизације и категоризације услуга, посебно адекватних услова за смештај, затим улагање у инфраструктуру, обезбеђење здраствене заштите и очување животне средине, едукција сеоских домаћина, адекватни канали продаје-туристичке агенције, позиционирање туристичког производа села (очуваност природне средине, разноликост туристичког производа, богатство културног наслеђа села, гостољубивост и срчаност становништва).

У селима је могућ активан одмор кроз велики број атрактивних активности као што су, шетње преко пропланака, кроз воћњаке и винограде, преко потока, поред извора и сл. Одлични услови за љубитеље лова и риболова. Јахачи могу да уживају јашући по предивним пределима. Они који су заинтересовани за културни аспект могу да посете верске и  историјске знаменитости.   Пружају се и услови за спортске активности, туристи могу да играју голф, мали фудбал, кошарку, а заљубљеници у зимске спортове могу да посете планине и бораве на сеоским газдинствима, која се баве руралним туризмом. Главна активност за велики број људи који одлуче да се одмарају у селима требало би да буде, обављање свакодневних пољопривредних послова у самом сеоском домаћинству и околини.

Сеоски туризам „Ниш-Виник“

Упркос препознавању важности руралног туризма као могућег средства у развоју руралних простора, али и могућег бренда на међународном туристичком тржишту,  рурални туризам се налази у почетној фази развоја. Карактеристично је да су досадашњи пројекти почивали на приватној иницијативи појединаца.

Позитивни ефекти руралног туризма су, повећање запослености локалног становништва, расположивост додатног прихода за сеоска домаћинства, подстицање развоја производног и услужних делатности, спречавање миграције становништва на нивоу село/град, заштита и очување природне и култутне баштине,  обогаћивање туристичке понуде и подршка интегралном развоју руралног простора.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ