27. јануара 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

У нишавском округу и на територији града Ниша велики проблем пластеничкој производњи парадајза представља појава гљивичног обољења Botrytis cinerea/сива трулеж. Сива трулеж парадајза углавном представља проблем при гајењу парадајза у заштићеном простору. Штете најшечће настају у објектима у којима није правилно регулисана температура и влажност ваздуха. Тада се испољава у веома штетним размерама. Ова гљива се ретко јавља у производњи на отвореном пољу. Проузроковач ове болести је гљива Botrytis cinerea. Иако се сива трулеж може срести на расаду, где изазива симптоме „топљења“ расада, ова болест се углавном јавља на разним деловима одраслих биљака.

Симптоми којима се ова зараза уочава су на свим надземним деловима биљке, углавном на остацима закинутих заперака на стаблу, круничним листићима после оплодње цветова, на петељкама и ткиву зелених плодова. Посебно су штетне инфекције на спојном месту петељке и плода или приземног дела стабла, које се манифестују на плодовима. У условима обилне влажности ваздуха, на површини зараженог ткива развија се обилна сивопепељаста превлака коју чине спороносне творевине гљиве (мицелије).

Симптоми сиве трулежи на спојном месту петељке и плода (Botrytis cinerea)

Развоју ове болесту погодују ниже температуре и висока влажност ваздуха.

Из тог разлога пластенике треба подизати на оцедним местима. Температуру у заштићеном простору треба одржавати на нивоу повољном за раст и развој парадајза.

Превентивне мере заштите су од великог значаја у спречавању штета проузрокованих овим патогеном.

Сива трулеж парадаза на плоду

Регулисање температуре и влажности ваздуха и земљишта у објектима заштићеног простора представља основну меру спречавања појаве сиве трулежи. Током прохладних и облачних дана, потребно је смањити заливање биљака и тако снизити влажност ваздуха и земљишта, уз истовремено интензивно проветравање. Такође, оболеле плодове потребно је редовно одстрањивати. При производњи расада обавезно дезинфиковати супстрат. У нашој земљи нема регистрованих препарата за сузбијање Botrytis cinerea. За сузбијање овог патогена болести користе се препарати на бази ипродиона, хлороталонила, пропинеба, фенхексамида, боскалида, ципродинил+флудиоксонил. При примени фунгицида потребно је водити рачуна о броју третирања истим препаратом због брзог развоја резистентности патогена. Због тога, неопходно је комбиновати препарате различитог механизма деловања и поштовати препоруке о максималном броју третирања у току године истим фунгицидом.

Када се уоче симптоми, све зреле и полузреле плодове треба обрати, полузреле треба ставити на дозревање, а биљке заштитити једним од системичних фунгицида: switch, signum  ronilan, teldor, sumilex (Switch 62,5WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 kg/ha,Signum (piraklostrobin+boskalid) 1 kg/ha).

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ