20. септембра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Слика 1.

Народна скупштина Републике Србије је, на седници одржаној 29. децембра 2011. године, усвојила Закон о изменама и допунама закона о безбедности саобраћаја на путевима.  Овим Законом, поред осталог, предвиђено је да се регистрација трактора врши трајно, а не, као што је то претходно било одређено, сваке године. Обавеза власника трактора је да извршавају редован годишњи технички преглед, при коме ће добијати налепницу о исправности, коју ће постављати на трактор, измене и допуне.

Регистрација ће се вршити поново код промене власништва, промене пребивалишта на територији другог

Слика 2.

регистарског подручја или других података.

Нови Закон ступа на снагу осам дана по објављивању у Службеном листу Р.Србије.

Члан 268. став 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, од сада гласи:

„Изузетно од одредби става 9. овог члана, регистрациона налепница се издаје у трајном важењу за тракторе, који подлежу поновној регистрацији само приликом промене власника, носиоца права коришћења, промене пребивалишта власника на територију другог регистарског подручја или других података који се уносе у саобраћајну дозволу.

Власници трактора дужни су да након издавања регистрационе налепнице, сваке године обаве редовни технички преглед, о чему се издаје налепница о техничком прегледу трактора, која служи као доказ да је технички преглед трактора извршен.”

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ