25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Задружни дом Доњи Матејевац

Иницијативом мештана, Управе за пољопривреду и градоначелника, током 2013. године, покренут је поступак утврђивања фактичког стања, а са циљем реконструкције и адаптације бившег задружног дома у селу Доњи Матејевац, којем је претило урушавање.

Задружни Дом у Доњем Матејевцу

            Град Ниш је преузео на себе да се објекат најпре спасе од урушавања, а након тога, омогући адаптација, таква да је могуће формирати одређену врсту прераде воћа.

           Самим пројектом „Раст југа“ је планирана адаптација и реконструкција објекта зграде Задружног дома у Доњем Матејевцу ради успостављања Мултифункционалног агро-ресурс центра за пољопривреднике са територије Града Ниша, а који има примарно показну сврху. Како је договарано, циљ је да кроз вођен и надзиран процес прикупљања, обраде, сушења и паковања суве шљиве, пољопривредни произвођачи са територије Града Ниша стекну основно и практично знање како добити производ уједначеног квалитета, припремити производ додатне вредности у виду полупроизвода  за бољу повезаност сектора прераде и производње хране.

            У току 2015. године, завршени су радови у оквиру прве и друге фазе адаптације и реконструкције.

            Након завршетка треће фазе радова и привођењем објекта намени уз инсталацију опреме, Уговором о јавно-приватном партнерству се два спрата уступају на коришћење Удружењу водокорисника Доњи Матејевац ради прераде, сушења, чувања и паковање воћа уз обавезу менаџмента садашњег удружења да откупљује воће од свих произвођача са територије Града Ниша или да омогуће сушење воће свима онима који воће не желе да продају искључиво по цени енергента и рада, без зараде. Обавезно је и отварање пољопривредне апотеке. Други спрат би био остављен на коришћење мештанима где би били успостављени садржаји за младе са територије Доњег и Горњег Матејевца, Каменице и Кнез села као и просторије за матичара , месне заједнице, просторије за спортске клубове, сале за зборове. Укупна површина целог објекта је око 1600 квадрата.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА

  1. Изведени радови:
  • Прва фаза – Укупна вредност изведених радова: 6.523.966,50 дин.  без ПДВ-а
  • Друга фаза – Укупна вредност изведених радова: 5.628,922,00 дин. без ПДВ-а
  1. Потребни радови да се објекат приведе намени ( трећа фаза) :
  • Грађевински радови -Укупна вредност радова: 15.237.985,02 дин. без ПДВ -а
  • Машинске инсталације и опремање за хлађење и сушење – Укупна вредност радова : 13.715.600,00 дин. без ПДВ –а

У периоду септембар-новембар 2018. године, спроведен је поступак јавне набавке – извођење радова на адаптацији и реконструкцији зграде задружног дома у Доњем Матејевцу, 3.фаза радова – део. У новембру месецу закључен је Уговор број 4433/2018-01 од 26.11.2018. Уговорена вредност радова је 9.251.690,00 динара. У току је реализација Уговора.